Kjenner du til spinneprosjektet i Ulaanbaatar?

Se www.juliedesign.org
Mongolias ambassade

VELKOMMEN TIL NORSK-MONGOLSK FORENING

Om Norsk-Mongolsk forening
En gruppe Mongolia-entusiaster har opprettet Norsk Mongolsk Forening. Foreningens formål er først og fremst å være et samlingspunkt for personer som interesserer seg for Mongolia. På sikt er det foreningens mål å medvirke til økt samarbeid mellom Norge og Mongolia på ulike plan. I tillegg ønsker vi å engasjere oss i formidling av kunnskap om Mongolia og i prosjekter med kulturelt, sosialt og faglig innhold, samt etablere samarbeid med våre svenske og danske søsterforeninger. Hvis du ønsker å melde deg inn i foreningen, bruk skjemaet på "BLI MEDLEM" eller send en e-post til: info@mongoliaforeningen.no

For visumsøknader etc.:
Mongolias konsulat i Oslo

 

Du finner oss også på Facebook.

Klikk her

Norsk Mongolsk Forening avholdt 22. juni 2018 sitt årsmøte på Jar i Bærum.
I denne forbindelse ble det gjort endringer i både styre og styremedlemmer.
Mangeårig styreformann Rolf Amundsen valgte å tre tilbake fra sitt verv som styre-
formann og fortsette som styremedlem.
Det nye styret er:

Narangerel Molom, styreleder
Solongo Amundsen, sekretær
Rolf Amundsen, styremedlem
Anne Halvorsen, styremedlem
Bayasgalan Tseveejav, styremedlem
Telmen Undrakh, styremedlem
Amarbayasgalan Ganbold, styremedlem

På vegne av Norsk Mongolsk Forening takker vi Rolf Amundsen for lang og verdifull
innsats for foreningen i mange år. Han har sagt seg villig til å fortsette å stå på gjennom
sitt engasjement i styret. Takk Rolf!

Send epost til: info@mongoliaforeningen.no

VISUMSENTER I ULAANBAATAR.

Den norske ambassaden i Beijing har autorisert VFS Global til å åpne et visumsenter i
Ulaanbaatar 10. oktober 2016. Her kan man levere søknader om visum til Norge og
Schengen isteden for å reise til den norske ambassaden i Beijing.
Visumsenteret er åpent mandag-fredag 08:00-15:00.
For mer informasjon: Klikk her.